סגולות כתיבת ספר תורה

בס"ד

כתיבת ספר תורה הינה מצווה מן התורה החותמת לנו את תרי"ג המצוות:

 "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת" (דברים לא, יט).

המקיים מצווה זו, מעלה עליו הכתוב כאילו קיבל התורה מהר סיני (מנחות ל, א).

 

איך מקיימים את המצווה?

את המצווה ניתן לקיים על ידי השתתפות ורכישת אות בספר תורה, במיוחד באמצעות "תורה קליק" שכן בעזרת הפיתרון הייחודי של המערכת, הרוכש נחשב כמי שממנה את הסופר לכתוב למענו את האות בספר התורה והוא יודע בבירור מה החלק הנכתב עבורו.

 

הסגולות שבקניית אות: 

השתתפות בכתיבת ספר תורה, הינה סגולה ידועה ומובטחת לעניינים רבים וחשובים, כפי המובא בספרים הקדושים, עד כי דומה שאין עוד דבר שברכתו גדולה כל כך ומסוגל לדברים רבים כל כך כמו כתיבת ספר תורה והשתתפות בכתיבת ספר תורה.

הבה ונמנה חלק מאותן הבטחות נשגבות שהבטיחו גדולי עמינו, מחז"ל הקדושים ועד גדולי הדורות האחרונים, למשתתפים בכתיבת ספר תורה:

סגולה לעשירות 

בתלמוד הירושלמי מובא כי ההשתתפות בכתיבת ספר תורה היא סגולה לעשירות.

 

סגולה לשמירה 

אמרו חז"ל: "הרוצה שיתקיימו נכסיו – יקנה ספר תורה" (מס' עירובין).

 

סגולה לחכמה 

בספר החינוך מובא שע"י כתיבת ס"ת  זוכה הוא ובניו לחכמה וגם התורה לא תשתכח ממנו.

סגולה לבנים ולהנצל מצער גידול בנים

הגאון רבי חיים פלאג'י כותב בספרו "ברכת מועדיך לחיים": שמעתי מפה קדוש אבינו מלכינו הגאון המפורסם מרן זקני זצ"ל והוא הגאון אור היר"ח  בעל החקרי לב דקבלה בידם דכמה חשוכי בנים שלא הולידו כלל על ידי שקיימו מצות כתיבת ס"ת זכו להבנות והולידו בנים ובנות. 

הבטחה זו, כי השתתפות בכתיבת ספר תורה היא סגולה לבנים וסגולה להנצל מצער גידול בנים, מובאת גם בספר "שער בת רבים" לרבי חיים אריה לייב מידובנא בשם בעל "שירה חדשה".

 

סגולה לאריכות ימים 

בספר "יסוד ושורש העבודה" מובא כי הכותב ספר תורה זוכה לאריכות ימים.

סגולה לקירוב הגאולה ולהינצל מחבלי משיח

כתוב בספר דניאל "ובעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול העומד על בני עמך, והיתה עת צרה אשר לא נהיתה מהיות גוי עד העת ההיא, ובעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר".

 

ישנם עוד סגולות  ברכישת אות בספר תורה רבות ונפלאות על מצווה זו החותמת את כל המצוות הכתובות בתורה. אך מפאת קוצר היריעה לא נוכל לתאר ולמנות אותם במאמר כה קצר.

לרכישת אות חיים בספר תורה>> 

עוד מאמרים

מאי סגולה ?! ספר תורה.

הגמרא במסכת בבא בתרא שואלת: "מאי סגולה?! ספר תורה."סגולה לרפואה, הורדת הקטרוגים ועין הרע סגולה לעשירות והצלחה. סגולה לכניסה לגאולה.ידוע מהבעל שם טוב כי השתתפות בכתיבת אות בספר תורה היא סגולה לרפואה ולהורדת הקטרוגים ועין הרע חכמינו זיכרונם לברכה מלמדים אותנו ברוח קודשם כי: "הרוצה שיתקיימו נכסיו – יקנה ספר תורה". "..והייתה עת צרה אשר לא נהיתה מהיות ג

מחיר ספר תורה

למדנו שמצווה על כל אדם מישראל לכתוב ספר תורה בדיו על קלף, אלא שלא קל לקיים מצווה זו, מחירו של ספר תורה גבוה מאוד. ספר תורה בכתב ספרדי עולה למעלה מעשרים אלף דולר, וספר תורה בכתב בית יוסף שהאשכנזים קוראים בו עולה קרוב לשלושים אלף דולר. ההבדל במחירים נובע בעיקר מכך שהכתיבה האשכנזית מהוקצעת וכתיבתה אורכת זמן רב. ברור אם כן שלרוב רובם של האנשים קשה מאוד

סגולות ברכישת אות בספר תורה

המצווה אחרונה בתרי"ג מצוות היא מצוות כתיבת אות בספר תורה. "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת". ( ספר דברים פרק ל"א פסוק י"ט ). חשיבות העניין לפי שמובנת על פי מפרשי התורה. נלמדת מפרשת האזינו שהקב"ה מצווה עלינו לכתוב ספר תורה. מצוות כתיבת ספר תורה היא מצווה שמאחדת את כולנו. ישנה חשיבות גדולה להיות כתובים בספר התורה. ואלו הן הסגולות ברכישת אות בספר תור

האם מצוות כתיבת ספר תורה היא דווקא כשהספר נשאר ברשותו של הכותב?

בס"ד האם כדי לקיים את המצווה די לכתוב ספר תורה, אבל אין צורך שאח"כ ספר התורה ישאר ברשות הכותב כל ימיו ויכול ליתנו במתנה לבית כנסת, או שהמצווה דווקא שספר התורה ישאר ברשותו כל ימיו? לדעת ה'בית-יהודה' (ח"א יו"ד כ"ג) כל זמן שספר התורה נשאר בבעלותו הוא מקיים את המצווה, אבל אם נתנו במתנה לציבור, אינו מקיים את המצווה. לעומת זאת דעת ה'בני-יונה' שה

האם מצוות הכתיבה על האדם בעצמו או על ידי שליח?

בס"ד כידוע מצוות עשה מן התורה לכל אדם מישראל לכתוב לעצמו ספר תורה או לשכור סופר שיכתוב עבורו את ספר התורה ובכך מקיים את מצוות ה' "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת". אך כיוון שמחירו של ספר התורה גבוה ואין יכולת ביד רוב האנשים לממן כתיבת ספר תורה שלם, התעוררה שאלה; "האם ניתן לקיים את המצווה בשותפות, באופן שמספר אנשים יתאגדו יחד על מנת שכל אחד יתר