מחיר ספר תורה

למדנו שמצווה על כל אדם מישראל לכתוב ספר תורה בדיו על קלף, אלא שלא קל לקיים מצווה זו, מחירו של ספר תורה גבוה מאוד. ספר תורה בכתב ספרדי עולה למעלה מעשרים אלף דולר, וספר תורה בכתב בית יוסף שהאשכנזים קוראים בו עולה קרוב לשלושים אלף דולר. ההבדל במחירים נובע בעיקר מכך שהכתיבה האשכנזית מהוקצעת וכתיבתה אורכת זמן רב. ברור אם כן שלרוב רובם של האנשים קשה מאוד לגייס סכום כזה. ואדם שירצה ללמוד לכתוב בעצמו את התורה, יצטרך ללמוד תחילה כיצד כותבים כתיבת סת"ם ולהתאמן בזה, ואח"כ לכתוב את כל התורה, וכל זה יקח ממנו זמן רב על חשבון פרנסתו והזמן המוקדש ללימוד תורה.

למעשה כתב הרא"ש (הל' ס"ת סי' א') בעניין מצווה זו, שמצוות עשה על איש מישראל אשר ידו משגת לכתוב ספר תורה, משמע שמי שאין ידו משגת פטור מן המצווה. אכן בפועל אנו רואים שהרבה צדיקים וחסידים אינם מקיימים מצווה זו, וכנראה מפני שאין בכוחם לגייס את הסכום הנדרש למצווה.

ובכל זאת עדיין אנו צריכים להגדיר יותר, עד כמה אדם צריך להשקיע מכספו כדי לקיים את מצוות כתיבת ספר תורה. כתב הרב פיינשטיין בספרו 'אגרות-משה' (יו"ד ח"א קס"ג), שלדעת רוב הפוסקים אין צריכים להוציא על המצווה הון רב, ואפילו עשירית מנכסיו אין חובה להוציא. ומי שרוצה להוציא למען כתיבת ספר תורה עשירית מנכסיו, עדיין רוח חכמים נוחה ממנו, אבל אם יוציא למען הכתיבה יותר מעשירית מנכסיו, אין רוח חכמים נוחה ממנו, שכן לא ישאר לו כסף למצוות אחרות כגון צדקה, תפילין וכיוצא בזה. שכן אמרו חכמים שאין להוציא עבור המצוות יותר מחמישית מנכסיו, שמא יפשוט את הרגל ויצטרך לבריות. ולפי זה רק אדם עשיר, שעלות כתיבת ספר התורה היא פחות מעשירית מרכושו הפנוי, מצווה עליו לכתוב ספר תורה, אבל מי שמחיר הספר קרוב לעשירית מרכושו הפנוי, פטור מן המצווה.

על כן נוסדה פלטורמת "תורה קליק" שכל יעודה הוא להגיש את המצווה האדירה הזאת לכל אחד ואחת בכל רמה כלכלית שהיא

רוצים גם לכתוב ספר תורה לבית כנסת/ ישיבה/ עמותה/ או כל דבר אחר פנו אלינו עוד היום !

עוד מאמרים

מאי סגולה ?! ספר תורה.

הגמרא במסכת בבא בתרא שואלת: "מאי סגולה?! ספר תורה."סגולה לרפואה, הורדת הקטרוגים ועין הרע סגולה לעשירות והצלחה. סגולה לכניסה לגאולה.ידוע מהבעל שם טוב כי השתתפות בכתיבת אות בספר תורה היא סגולה לרפואה ולהורדת הקטרוגים ועין הרע חכמינו זיכרונם לברכה מלמדים אותנו ברוח קודשם כי: "הרוצה שיתקיימו נכסיו – יקנה ספר תורה". "..והייתה עת צרה אשר לא נהיתה מהיות ג

סגולות ברכישת אות בספר תורה

המצווה אחרונה בתרי"ג מצוות היא מצוות כתיבת אות בספר תורה. "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת". ( ספר דברים פרק ל"א פסוק י"ט ). חשיבות העניין לפי שמובנת על פי מפרשי התורה. נלמדת מפרשת האזינו שהקב"ה מצווה עלינו לכתוב ספר תורה. מצוות כתיבת ספר תורה היא מצווה שמאחדת את כולנו. ישנה חשיבות גדולה להיות כתובים בספר התורה. ואלו הן הסגולות ברכישת אות בספר תור

האם מצוות כתיבת ספר תורה היא דווקא כשהספר נשאר ברשותו של הכותב?

בס"ד האם כדי לקיים את המצווה די לכתוב ספר תורה, אבל אין צורך שאח"כ ספר התורה ישאר ברשות הכותב כל ימיו ויכול ליתנו במתנה לבית כנסת, או שהמצווה דווקא שספר התורה ישאר ברשותו כל ימיו? לדעת ה'בית-יהודה' (ח"א יו"ד כ"ג) כל זמן שספר התורה נשאר בבעלותו הוא מקיים את המצווה, אבל אם נתנו במתנה לציבור, אינו מקיים את המצווה. לעומת זאת דעת ה'בני-יונה' שה

האם מצוות הכתיבה על האדם בעצמו או על ידי שליח?

בס"ד כידוע מצוות עשה מן התורה לכל אדם מישראל לכתוב לעצמו ספר תורה או לשכור סופר שיכתוב עבורו את ספר התורה ובכך מקיים את מצוות ה' "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת". אך כיוון שמחירו של ספר התורה גבוה ואין יכולת ביד רוב האנשים לממן כתיבת ספר תורה שלם, התעוררה שאלה; "האם ניתן לקיים את המצווה בשותפות, באופן שמספר אנשים יתאגדו יחד על מנת שכל אחד יתר

סגולות כתיבת ספר תורה

בס"ד כתיבת ספר תורה הינה מצווה מן התורה החותמת לנו את תרי"ג המצוות: "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת" (דברים לא, יט).המקיים מצווה זו, מעלה עליו הכתוב כאילו קיבל התורה מהר סיני (מנחות ל, א). איך מקיימים את המצווה?את המצווה ניתן לקיים על ידי השתתפות ורכישת אות בספר תורה, במיוחד באמצעות "תורה קליק" שכן בעזרת הפיתרון הייחודי של המערכת, הרוכש נחשב