אש דת למו

הרה"ק רבי שלמה מקארלין נולד לאביו רבי מאיר בשנת תצ"ח , היה מגדולי תלמידי המגיד ממעזריטש ור' אהרן הגדול מקארלין לאחר פטירת רבי אהרן הגדול מילא רבי שלמה את מקומו והיה לאדמו"ר השני בחסידות קארלין , תחילה כיהן באדמורו"ת בעיירת פינסק שבבלארוס ולאחר מכן עבר ללודמיר בהטעימו ששם יש הרבה יהודים שבאים להתפפל על קברי הצדיקים ויוכל להשפיע עליהם שפע בגשמיות וברוחניות.

ביום שב,ק י"ז תמוז תקנ"ב במלך מלחמת רוסיה ופולין בעת אמירת כתר פרץ לתוככי בית הכנסת קוזאק (גנרל רוסי) וירה ברבי שלמה ולאחר חמשה ימים ביום כ"ב תמוז נפטר ומנו"כ בעיירת לודמיר שבגבול פולין אוקראינה.

בדיקי החסידות העידו עליו שהוא משיח בן יוסף וכי כוחו לאחר פטירתו כבחיים חיותו. מופתים רבים סופר על אנשים שעשו למען הצדיק ונושעו למעלה מדרך הטבע.

 

התרומות באתר מתבצעים דרך עמותת מרכז הצדקה

כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46!

33,806

Purchased characters

Project ended by the date
182

Supporters

(Click to view)
37.84%

Donate Characters

Loading...
Loading Book...

Contact with project owner

We can chat on the phone

0527683002

Click To Donate